zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Zakład Socjologii Wsi i Miasta został utworzony z dniem 01.10.1990 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii. Początkowo pracowało tu 6 nauczycieli akademickich: jeden docent (dr hab. Józef Styk (do 2014 r.), jeden adiunkt (dr Irena Machaj (do 1997 r.) i czworo asystentów (mgr Agnieszka Kolasa, mgr Marta Łacek, mgr Danuta Niczyporuk /do 2012 r./ i mgr Piotr Nowak /do 1997 r./). W kolejnych latach zatrudnienie znaleźli tu: mgr Wojciech Misztal (1992-2014), mgr Jarosław Chodak (1997), mgr Małgorzata Dziekanowska (1998) i mgr Ewa Juśko (2005-2013).

Organizatorem Zakładu był prof. dr hab. Józef Styk, który kierował nim do swojego przejścia na emeryturę w 2012 r. Odtąd funkcję tę pełni dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak. Aktualnie w Zakładzie pracuje jeden doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Agnieszka Kolasa-Nowak) oraz troje doktorów socjologii zatrudnionych na stanowisku adiunkta (Jarosław Chodak, Małgorzata Dziekanowska i Marta Łacek). Zajęcia zlecone powierzono w roku 2014/15 prof. dr. hab. Józefowi Stykowi

Ze względu na nowy skład osobowy i ewolucję zainteresowań badawczych od 1 września 2016 r. Zakład Socjologii Wsi i Miasta zmienił nazwę na Zakład Socjologii Zmiany Społecznej.

Zakład Socjologii Wsi i Miasta

  20-031 Lublin
  Plac Marii Curie -Skłodowskiej 4
  “Stara Humanistyka”,