zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Wykaz wypromowanych absolwentów


1996


Luśtyk Beata: Przemiany tożsamości społecznej kobiet wiejskich. Analiza treści autobiografii.1997


Małgorzata Dziekanowska, Postawy i zachowania mieszkańców własnego środowiska na przykładzie wybranych miejscowości.


Herda Joanna: Ewolucja funkcji rodziny podmiejskiej. Na przykładzie Nasutowa. W 50 lat po badaniach Jana Turowskiego.


Przysiadła Anita: Zjawisko samoorganizacji wsi w sytuacji zagrożenia. Studium socjologiczne zachowań społecznych. Na przykładzie gminnych składowisk odpadów.1998


Bąk Urszula: Aspiracje życiowe uczniów szkół zawodowych. Na przykładzie Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych w Lublinie.


Bogusz Jarosław: Bezrobocie w opiniach mieszkańców gminy Gołdap. Studium socjologiczne.


Butrym Marek: Wizualna kampania wyborcza w Lublinie 1997. Socjologiczna analiza strategii wyborczych i ich efektywności.


Czarnacki Marek: Społeczno - kulturowe przemiany w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.


Kasperska Agnieszka: Społeczne oceny nauczania religii w szkole. Studium socjograficzne młodzieży szkół ponadpodstawowych w Lubartowie.


Matusik Agnieszka: Przemiany funkcji kulturowej rodzin miejskich. Studium socjologiczne migrantów nowosądeckich.


Miś Małgorzata; Inicjatywy gospodarcze w sytuacji bezrobocia na terenie gminy wiejskiej (Studium przypadków na przykładzie Żółkiewki).


Radłowski Mirosław: Systemy sprzedaży rynkowej w opiniach mieszkańców Lublina.


Rzeczycka Katarzyna: System ekonomiczno - społeczny małego miasta. Na przykładzie Białobrzegów w woj. radomskim.


Samołyk Cezary: Systemy dystrybucji rynkowej w opiniach mieszkańców wsi. Na przykładzie gminy Wilków.


Zdybel Aleksandra: Endogeniczny rozwój kultury lokalnej. Studium socjograficzne Urzędowa.1999


Gajos Agnieszka: Proces integracji imigrantów z wiejską społecznością lokalną. Na przykładzie gminy Kamionka i Niemce. Studium empiryczne pewnej formy kultury alternatywnej.


Juchimiuk Anna: Model partnera do małżeństwa w opiniach młodziezy wiejskiej. Na przykładzie gminy Biała Podlaska.


Klimek Anna: Rolnicy emeryci w rodzinach wiejskich. Analiza czynników statusu społecznego w gminie Potworów.


Lackowska Katarzyna: Funkcje rodzin niepełnych. Studium socjologiczne na przykładzie gmin Łęczna i Piaski.


Łozak Artur: Wpływ przejścia granicznego w Terespolu na przestępczość w gminie.


Misiewicz Ireneusz: Społeczno - kulturowe uwarunkowania postaw dorosłych mieszkańców Lublina wobec reklamy telewizyjnej.


Pietrzyk Joanna: Aspiracje i kariery zawodowe młodzieży wiejskiej. Na przykładzie gminy Potok Wielki.


Szul Elżbieta: Opinie społeczne o formach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Na przykładzie Jarosławia.Trębicka Anna: Elita lokalna w świadomości społecznej mieszkańców miasta i gminy Sokołów Podlaski.


Wnuk Ilona: Gospodarstwa agroturystyczne na terenie województw częstochowskiego i kieleckiego. Studium zróżnicowań przestrzennych i społecznych.2000


Abłażewicz Urszula: Posko - białoruskie społeczności lokalne na Białostocczyźnie w świetle badań socjologicznych.


Derkacz Aneta: Tożsamość lokalna mieszkańców Krościenka. Monografia socjologiczna górali pienińskich.


Grzegorczuk Celina: Miejsce i rola napojów alkoholowych w życiu młodzieży wiejskiej. Na przykładzie gminy Biała Podlaska.


Marczak Paweł: Partycypacja mieszkańców gminy Żelechów w samorządzie terytorialnym.


Mirecka Wioletta: Społeczne oceny funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na przykładzie Oddziału Regionalnego w Radzyniu Podlaskim.


Rogińska-Święcka Katarzyna: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.


Rozwadowska Magdalena: Instytucjonalna pomoc społeczna. Na przykładzie gminy Starachowice.


Surowiec Katarzyna: Wzajemne relacje pomiędzy katolikami a świadkami Jehowy na wsi. Studium dystansów społecznych na przykładzie powiatu kraśnickiego.


Szweda Katarzyna: Postawy mieszkańców powiatu lublinieckiego względem nowego podziału administracyjnego.


2001


Kiszka Krystyna: Wartości życiowe ludności rolniczej województwa lubelskiego w latach 1990 - 1999.


Rozwałka Dorota: Wzajemne relacje między stałymi a sezonowymi mieszkańcami wsi. Studium monograficzne Firleja.


Wójtowicz Lidia: Integracyjna funkcja zabawy wiejskiej. Studium socjologiczne wybranych wsi województwa lubelskiego.

 

Studia magisterskie - Instytut Socjologii KUL, dzienne

Prowadzący: Prof. dr hab. Józef Styk