zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Wykaz wypromowanych absolwentów


2002


Darczuk Anna: Religijność mieszkańców parafii neounickiej w Kostomłotach.


Jach Jolanta: Lokalny rynek pracy miasta powiatowego. Na przykładzie Lubartowa.


Kądziela Jacek: Lokalny rynek pracy. Na przykładzie gminy Trawniki.


Kurowska Barbara: Wielofunkcyjny rozwój gminy wiejskiej. Na przykładzie Piszczaca.


Nikitiuk Jolanta: Tożsamość narodowa i wyznaniowa mieszkańców gminy Kleszczele.


Oziemek Andrzej: Postawy mieszkańców Mysłowic wobec restrukturyzacji kopalnii węgla kamiennego.


Strojek Małgorzata: Postawy mieszkańców powiatu lubartowskiego wobec lasu.


Wartacz Danuta: Postawy rolników wobec własnego gospodarstwa i zawodu. Na przykładzie gminy Jastków.


2003


Biel Katarzyna: Społeczna waloryzacja przestrzeni osiedla mieszkaniowego na przykładzie Boguszowic.


Dąbrowska Krystyna: Postawy uczniów bialskopodlaskich szkół gimnazjalnych wobec integracji Polski z Unią Europejską.


Jaśkowska Renata: Wartość rodzicielstwa w opinii mieszkańców gminy Niedrzwica Duża.


Kawalec Justyna: Lokalne instytucje edukacyjne w świadomości mieszkańców Chełma.


Kościelecki Krzysztof: Postawy żołnierzy zawodowych wobec napojów alkoholowych. Studium jednostek wojskowych w Giżycku i Jawidzu.


Marek Krzysztof: Problematyka narodu i nacjonalizmu w encyklikach społecznych od Leona XIII do Jana Pawła II.


Okulanis Ewelina: Rola i funkcjonowanie pracownika socjalnego w powiecie sejneńskim.


Paluch Joanna: Funkcje szkoły podstawowej w wiejskiej społeczności lokalnej. Na przykładzie Tomaszowic koło Lublina.


Szachno Katarzyna: Funkcje założone i realizowane Hrubieszowskiego Domu Kultury.


Szklarz Edyta: Aspiracje życiowe uczniów poniatowskich szkół średnich.


Wasilewska Katarzyna: Praktyki religijne żołnierzy służby zasadniczej w garnizonie lubelskim.


Wiśniecka Agnieszka: Recepcja poezji Jana Pocka na terenie powiatu puławskiego.


Wołyniak Violetta: Status społeczny rolników emerytów na terenie gmin podlubelskich.


2004


Białach Sławomir: Postawy mieszkańców Białej Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego wobec straży miejskiej.


Knigawka Wiesław: Perspektywy rozwoju Euroregionu Bug.


Matwiejuk Cezary: Obszary wiejskie w Polsce. Szanse i bariery rozwoju.


Pacewska Dorota: Działalność organizacji pozarządowych w Białej Podlaskiej.


Przybysz Sylwia: Folkloryzacja kultury ludowej. Studium Mikołajków Folkowych.


Puczko Tomasz: Przedsiębiorstwo PPHU "Miłomłyn" Sp. z o. o. Analiza socjologiczna.


Winiarczyk Agnieszka: Strategie zachowań bezrobotnych mieszkańców gminy Janów Podlaski.


Wróblewska Marta: Tożsamość społeczna żołnierzy zawodowych.


2006


Harasim Agnieszka: Opinia abiturientów szkół siedleckich o polskiej wsi i rolnictwie.


Jurkiewicz Jadwiga: Postawy mieszkańców Białej Podlaskiej wobec swojego miasta.


Kaliszuk Katarzyna: Opinia mieszkańców gminy Biała Podlaska o polskim rolnictwie po integracji z UE.


Lichaczewska Małgorzata: Tożsamość zawodowa agentów firm ubezpieczeniowych.


Łuczak Kinga: Mentalność mieszkańców polskiej wsi w świetle badań socjologicznych.


Maleńczuk Agnieszka: Postawy mieszkańców Białej Podlaskiej wobec ubezpieczeń dobrowolnych.


Niczyporuk Mariusz: Tożsamość zawodowa agenta celnego przy Izbie Celnej Biała Podlaska.


Walczuk Jowita: Tożsamość zawodowa funkcjonariuszy celnych. Na przykładzie Izby Celnej w Białej Podlaskiej.


2007


Boroś Elżbieta: Środowiskowe kryteria biedy w gminie Rudnik powiatu krasnostawskiego.


Kolman Marcin: Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle badań społecznych.


Pogorzelski Łukasz: Religijność miekszańców parafii rzymskokatolickiej w Terespolu.


Stepaniuk Anna: Postawy nauczycieli w Dobrym Mieście wobec mniejszości kulturowych i narodowych.


Świątek Łukasz: Działalności samorządowych instytucji pomocy społecznej w powiecie radzyńskim.


Tymoszuk Paweł: Postawy rolników gminy Wisznice wobec Unii Europejskiej.


2008


Chęć Tomasz: Dawny powiat bychawski w pamięci zbiorowej mieszkańców.


Dach Hubert: Działalność społeczno–kulturowa parafii rzymskokatolickich dekanatów hrubieszowskich.


Jędruszak Joanna: Internalizacja norm moralnych przez więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie.


Ładnowska Sylwia: Budżet czasu gimnazjalistów. Studium Zamościa i Łabuń.


Mańkowska Urszula: Funkcje szkoły podstawowej w wiejskiej społeczności lokalnej. Na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach.


Miduch Sylwia: Funkcje społeczno–kulturowe wybranych parafii lubelskich.


Morawski Tomasz: Postawy uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy.


Wierzbicki Przemysław: Opinia mieszkańców gminy Wodynie o samorządzie terytorialnym i podziale administracyjnym Polski.


2009


Betka-Bartosiewicz Dorota: Opinia mieszkańców Chełma o samorządzie terytorialnym.


Derkacz Joanna: Chełmskie szkoły wyższe w opinii mieszkańców miasta.


Kapica Marta: Role społeczne chełmskich businesswoman.


Sachadel Ewelina: Propagowany model rodziny w ilustrowanych pismach kobiecych w latach 1990-2007.


Stańkowska Ewa: Strategie zatrudnienia w firmach gospodarczych w powiecie włodawskim.


Wasiuk Andrzej. Postawy uczniów chełmskich szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji.


Zwierzyńska Martyna. Tożsamość lokalna mieszkańców Chełma.


2010


Krzewska Magdalena: Pozycja społeczna i role społeczne rolniczek w powiecie włodawskim.


Mazur Katarzyna: Aspiracje życiowe abiturientów szkół w Pionkach.


Mikituk Łukasz: Świat społeczny farmerów w powiecie włodawskim.


Ozdoba Mariola:  Krzyżtopór jako obiekt ruchu turystycznego.


2011


Chomiuk Adrian: Postawy gimnazjalistów bialskich wobec agresji i przemocy.


Lewandowska Marta: Społeczne role nauczycieli w gminie Trawniki.


Świątkowska Edyta: Wartości życiowe studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie.2012


Brzózek Monika. Wartości życiowe abiturientów ponadgimnazjalnych szkół lubelskich


Dąbrowski Piotr: Kapitał społeczny Hrubieszowa.


Kalinowska Marta: Religijność mieszkańców parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej.


Koroluk Michał: Postawy mieszkańców Białej Podlaskiej wobec Unii Europejskiej.


Maciejczyk Kamil: Postawy katolików radomskich wobec innowierców.


Miszkiel Michał: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w opinii mieszkańców Białej Podlaskiej.


Pawlak-Pielaszkiewicz Daria: Wiara religijna a postawy wobec praktyk spirytystycznych. Studium studentów KUL i UMCS.


Słotwińska Anna: Współpraca Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z organizacjami pozarządowymi.


Słowik Agnieszka: Tożsamość lokalna studentów uczelni lubelskich.2013


Łukasz Przemysław Bisek: Lubelscy raperzy jako środowisko społeczne.2014


Szewczuk Adrian Łukasz: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Lublinie.

Studia magisterskie - Instytut Socjologii UMCS, zaoczne

Prowadzący: Prof. dr hab. Józef Styk