zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 

Urodzony 16.06.1942 w Chrzanowie koło Janowa Lubelskiego


Mgr socjologii (KUL, 1967), mgr historii (KUL, 1972), dr historii (KUL, 1982), dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UJ, 1989), prof. nauk humanistycznych (1998), prof. zw. UMCS (2002).

Prof zw. dr hab. Józef Styk

 

Od 01.04.1984 r. nauczyciel akademicki UMCS (1984-1990 adiunkt, 1990-1994 docent, 1994-2001 profesor nadzwyczajny, od 2002 profesor zwyczajny). Od 1990 do 2012 r. kierownik Zakładu Socjologii Wsi i Miasta. W latach 1996-1999 prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii.