zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Autorskie publikacje książkowe


1. Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931. Społecznik, publicysta i wydawca. Przedmowa: Abp Bronisław Dąbrowski. Warszawa:ODiSS 1987. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1998.

2. Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza historyczno-socjologiczna. Lublin:UMCS 1988. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1990.

3. Socjologia wsi i rolnictwa. Wybór tekstów. Oprac. J.Styk. Lublin:UMCS 1987.

4. Problematyka społeczna wsi w piśmiennictwie polskim 1901-1988. Bibliografia. Lublin: UMCS 1992, ss. 590. Wydana z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nagroda Rektora UMCS.

5. Chłopski świat wartości. Studium socjologiczne. Włocławek Wyd. Duszpasterstwa Rolników 1993, ss. 124. Wydana z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki.

6. W służbie słowa. Zestawienie publikacji Lubelskiego Wydawnictwa Archidiecezjalnego 1976 - 1996 [wspólnie z ks. Władysławem Zakrzewskim]. Lublin: Lub. Wyd. Archidiec. 1995.

7. Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej.Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999, ss. 246.

8. Sytuacja osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim. Lublin: LOPS 2001.

 

Publikacje prof. zw. dr hab. Józefa Styka