zakład Socjologii wsi i miasta umcs 
1990-2016
 
 

Redakcja prac zbiorowych


1. Członek Kolegium Redakcyjnego "Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL" w latach 1977-1983.

2. Wraz z S. Kosińskim współred. "Annales UMCS" Ser. Filoz.-Socjol.: T. 9,4:1984.

3. Wraz z S. Kosińskim współred. "Annales UMCS" Sectio I. T. 14-15:1989-1990.

4. Wspólnie z Wł. Piwowarskim: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Warszawa: PTS 1993.

5. Wspólnie z I. Machaj: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 1:Miasto. Lublin: Wyd. UMCS 1994.

6. Wspólnie z I. Machaj: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 2: Wieś. Lublin: Wyd. UMCS 1995.

7. Wspólnie z A. Sułkiem i I. Machaj. Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, 27-30 VI 1994. T. 1-2. Lublin: Wyd. UMCS 1996.

8. Czynniki miastotwórcze w okresach wielkich zmian społecznych. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T.3. Red. W. Misztal, J. Styk. Lublin: Wyd. UMCS 2001.

9.Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 4. Red. A. Kolasa - Nowak, J. Styk. Lublin: Wyd. UMCS 2001.

10. Endogeniczne czynniki rozwoju obszarów miejskich. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 6. Red. J. Styk, M. Łacek, D. Niczyporuk. Lublin: Wyd. UMCS 2006.

 1. 11.Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością. Red. J. Styk, P. Węgierkiewicz. [b.m.w.]: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów [2007].

 2. 12.Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy. Red. Józef Styk, Renata Maciejewska, Wiesław Warzecha. Chełm: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2008.

 3. 13.Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Red. Małgorzata Dziekanowska, Józef Styk. Lublin: Wydawnictwo Perfecta info 2008.

 4. 14.Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7. Red. Józef Styk. Lublin: Wyd. UMCS 2008.

 5. 15.Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Red. Jan Adamowski, Józef Styk. T. 1: Tradycja: wartości i przemiany. T. 2: Tradycja w tekstach kultury. Lublin: Wyd. UMCS 2009.

 6. 16.Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 8. Red. Józef Styk, Andrzej Świeca. Lublin: Wyd. UMCS 2009.

 7. 17.Redakcja tomu "Annales UMCS" Sectio I: Philosophia - Sociologia vol. 33: 2008 [wyd. 2010].

 8. 18.Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie. Cz. 1-2. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009 [2011]. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce t. 9, 10.

 9. 19.Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska: Tradycja w kontekstach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 3.

 10. 20.Redakcja zeszytu "Annales UMCS" Sectio Philosophia - Sociologia"  vol. 36: 2011 z. 2.

 11. 21.Józef Styk, Małgorzata Dziekanowska: Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana t. 5.

Publikacje prof. zw. dr hab. Józefa Styka